Blogg med nyhende og gamle foto fra Kalvåg og kystlaget sine aktivitetar

Bildet mitt
Hendingar på kysten - Kalvåg Kystlag, vart stifta 19.feb.2004 etter initiativ frå Johan Frøyen og Åge Tansøy. Kystlaget hadde frå starten 19 medl. Olav Peder Frøyen var leiar fram til 2006. Bjarne Pedersen overtok då, og vart avløyst i 2010 av Arvid Langeland. Kalvåg Kystlag har 4 båtar: Nigaren, rogavl bygd i Hardanger 1928. "Femkjeipen" ca. 150 år brukt t. fiske, som kyrkjebåt og elles til frakting av dyr mellom holmane. "Slagkjeipen", kjøpt av kystlaget i 2006, kjem opprindeleg frå Hauge. Færingen "Sevald" gitt i gåve frå Reidun Liset Svarstad. Etter att Arvid Langeland hadde sakt frå seg attval, vart Bjarne Pedersen valgt til leiar for 2. gong. I 2016 er Bjarne valgt til leiar for 3. gong.

søndag 11. september 2016

Kalvåg Kystfestival 2016 Museumsbesøk

Totlandslippen 

Ingvald Totland starta slippen på Kalvøyna i 1917, p.g.a. veirtilhøva vart den flytta opp i vågen i 1939.Krambua  Her var Røysbutikken fram til 1955-56

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar